Energi, miljö och samhällsansvar – vi tar hand om det

 

Våra kunder har de lägsta energikostnaderna!

Våra kunder har lägst klimatbelastning!

Våra kunder tar sitt samhällsansvar på allvar!


Från ord till handling med Entro

Vi arbetar för att säkra hållbara resultat inom miljö, energi och samhällsansvar i partnerskap med våra kunder. Vi erbjuder smarta lösningar: faktabaserat för att inte behöva gissa, digitaliserat för att minska antalet felkällor.  Entro går från ord till handling.

 

Fokus på energiarbete hos Balder

Fastighets AB Balder, som med sina totalt 2,3 miljoner kvadratmeter byggnadsareal tillhör Sveriges största fastig...

Läs mer >>

Unibail-Rodamco

Unibail-Rodamco är ett franskt-nederländskt företag med huvudkontor i Paris som fokuserar på investeringar i ko...

Läs mer >>

Energirådgivning till Huge Fastigheter AB

Huge Fastigheter AB ägs helt av Huddinge kommun och är ett av Sveriges största kommunala fastighetsbolag. Ent...

Läs mer >>

 

Se fler kundreferenser >>

 

Våra kunder sparade 476930000 kWh under 2014