Aktuellt

Europris sparar energi

Europris har sparat energi motsvarande hälften av Norges solceller. «Vi har minskat butikernas energiförbrukning med 13 %, utan att investera. Nu ska vi göra detsamma med avfallet.»

Referenser

Fokus på energiarbete hos Balder

Fastighets AB Balder, som med sina totalt 2,3 miljoner kvadratmeter byggnadsareal tillhör Sveriges största fastighetsbolag, har valt Entro som leverantör av energiövervakning till sina 540 fastigheter i Sverige.