Aktuellt

Aktuellt

Europris sparar energi

Europris har sparat energi motsvarande hälften av Norges solceller. «Vi har minskat butikernas energiförbrukning med 13 %, utan att investera. Nu ska vi göra detsamma med avfallet.»

Aktuellt

Rejlers och Entro skriver samarbetsavtal

Rejlers är en av Nordens stora teknikkonsulter. 2 000 experter som arbetar med projekt inom bygg och fastighet, energi, industri och infrastruktur. Hos oss möter du specialiserade ingenjörer med bredd, spets och inte minst energi som skapar resultat.

Aktuellt

Entro växer i Sverige

Den nordiska gruppen har en bred kompetens inom både teknik och management, och det är en stor satsning som ger synergier mellan de svenska och norska kunderna.

Aktuellt

Stöd för energikartläggning i små och medelstora företag

Är ert företag intresserade av att få en bättre översikt över er energiförbrukning och att sänka era energikostnader? I så fall bör ni börja med att göra en energikartläggning. Med det nya stödet från Energimyndigheten som täcker upp till 50 % av kostnaden har ni möjligheten att få en bra start på ert företags energi- och hållbarhetsarbete. Entro kan hjälpa er med hela energikartläggningsprocessen och även bistå med ansökningen om energikartläggningsstödet.

Aktuellt

Lagen om energikartläggning i stora företag

En ny lag om energikartläggning för stora företag har utställts. Lagen är tvingande, vilket innebär att Energimyndigheten har rätt att utkräva vite vid utebliven rapportering. Definitionen av stora företag beskrivs kortfattat i detta utskick men kan läsas mer om på Energimyndighetens hemsida.

Aktuellt

Fastighets AB Balder väljer Entro

«Systemen i anbudsrundan var inte tillräckligt intressanta för oss, så när vi fick höra att Entro bedrev verksamhet på den svenska marknaden tog vi själva kontakt med dem för att få en presentation», berättar energiansvariga Veronica Yverås i Fastighets AB Balder.

Aktuellt

Svenskt näringsliv väljer norsk energieffektivisering

Entro, marknadsledande inom energirådgivning i Norge, har hittills under 2013 upplevt en tillväxt på 150 procent i Sverige jämfört med förra året. Tillväxten motsvarar 2,7 miljoner kvadratmeter (378 fotbollsplaner). Totalt övervakar Entro nu 4,5 miljoner kvadratmeter med svensk byggareal.