Våra tjänster ger lönsam avlastning för företag

Ett företag har många uppgifter inom områdena energi och miljö. Uppgifterna är både arbetsintensiva och utmanande. Många kunder väljer att överlåta uppgifterna till oss hos Entro. Det är ett lönsamt val. Entros vana vid stora volymer, kompetens och erfarenhet gör att vi är rustade att få jobbet gjort på ett bättre och mer effektivt sätt.

Tjänster

Aktiv energiuppföljning

För att säkerställa att energiförbrukningen är under kontroll följer våra rådgivare förbrukningen per vecka. Vi har många års erfarenhet från tusentals fastigheter. Avvikelser upptäcks snabbt och åtgärder vidtas så att driftorganisationen kan rätta till felen och du kan spara energikostnader.

Aktiv avfallsuppföljning

Aktiv avfallsuppföljning bidrar till att optimera ditt avfallssystem. Det ger både minskade kostnader och ökad sorteringsgrad. Våra avfallsexperter kombinerar användning av vårt avfallsuppföljningssystem med sin erfarenhet och kompetens. Resultatet blir en lönsam miljöinsats.

Fakturakontroll

Fakturakontroll från Entro säkrar rätt pris för dina energi- och avfallsleveranser. Våra mätningar visar att utan fakturakontroll från Entro hade våra kunder sannolikt haft 3 procent högre energikostnader årligen. Med 25 års erfarenhet är vi landet största kompetensmiljö inom energifakturor och uppföljning av energikostnader. Vi upptäcker fel i alla slags energi- och avfallsfakturor och följer upp dem så att allt blir korrekt.

Anläggningsadministration

Att ha överblick över alla abonnemangsmätare när hyresgäster flyttar in och ut från lokaler kan vara en utmaning. Det lönar sig att lägga ut arbetet med att administrera dina anläggningar på Entro. Vi tar hand om all kommunikation med leverantörerna och ser till att kunden kan undvika dyr leveransskyldighet.

Avstämning av hyresgäster

Det kan vara svårt att stämma av hyresgästernas energiförbrukning. Entro har system för att se till att avstämningen blir korrekt, oavsett om förbrukningen mäts eller inte. En majoritet av hyresgästerna upplever att det är en fördel att en neutral tredjepart stämmer av energikostnaderna.

Ekonomiuppföljning

Entro levererar energibudget och uppföljning av energikostnader under hela året. Entro ser till att energifakturor betalas i tid och att man gör nödvändiga avsättningar innan räkenskapsåret avslutas.

Kontaktpersoner