Entro Optima
Vårt självutvecklade energiuppföljningssystem

Entro Optima är en omfattande databas med information om energiförbrukning från mer än 30 miljoner kvadratmeter kontors- och industrifastigheter i hela Skandinavien. Det gör det möjligt för oss att jobba faktabaserat och att dokumentera resultat.

Informationen vi hämtar in ligger som grundlag för olika åtgärder, tekniska förbättringar och annan service. Det kan vara information om till exempel energiförbrukning, avfallsflyt, klimatavtryck och ekonomi.

Entro Optima ger en totalöversikt över energi, miljö och avfall. Programmet stöttar beslutningar för fastighetsägare och -förvaltare, nätägare och elleverantörer.

Beställ gärna en demo och testa systemet.

Entro Optima

Entro Optima Energi

Ett energiuppföljningssystem är ditt viktigaste verktyg för att få kontroll över energiförbrukningen. Optima Energi ger kontroll över såväl enskilda mätare som fastigheter och fastighetsportföljer. Optima Energi ger både driftpersonal och fastighetsägare kontroll!

Entro Optima Avfall

Optima Avfall är vårt unika avfallsuppföljningssystem för registrering av avfallsvolymer, med fraktion, ursprung och datum, så att du får översikt över avfallet med sorteringsgrad. Optima Avfall rapporterar på flera nivåer och ger dig ett verktyg för att följa upp avfallsvolymerna som utgångspunkt för förbättringsarbete, besparingar och miljörapportering.

Entro Optima Ekonomi

I Optima Ekonomi sammanställs information om mätare, tekniska anläggningar och lokalyta med alla data om energiabonnemang, nätavgifter, energipriser, fakturerad energiförbrukning och kostnader. Detta ger en enkel och effektiv översikt över hur ekonomisk energiförbrukningen är. I kombination med de ekonomitjänster som Entro kan erbjuda ger Optima Ekonomi full kontroll över energikostnaderna.

Entro Optima Miljö (klimatutsläpp)

Optima Miljö kan automatiskt beräkna företagets klimatutsläpp baserat på de data som läggs in i energi-, avfalls- och transportmodulen. Verktyget gör det möjligt att följa utsläppens utveckling över tid, hur man ligger till i förhållande till tidigare år, hur man ligger till i förhållande till sparmål och visar hur effektiva dina åtgärder är.

Entro Optima Industri

Optima Industri är en specialutvecklad modul anpassad för både dagliga operativa beslut och strategiska energiuppföljningsmål inom produktionsindustrin. Visningarna är anpassade för de behov industrin har för uppföljning av deras produktion och energi. Flexibla integrationslösningar för inhämtning av data från existerande produktionsrelaterade system. Tillsammans med Optima Energi finns möjligheten för en total energiuppföljning – både för produktionslinje och fastighet.

Entro Optima Rapport

Hur viktiga insamlade data är visar sig ofta genom hur bra rapporter man kan ta fram. Entro Optima har bra rapporteringsmöjligheter och genom Optima Rapport kan du med några få knapptryck skräddarsy de rapporter din organisation behöver.

Entro EffEn

EffEn är en lösning för energiuppföljning utvecklad för energibolag så att de kan erbjuda kunderna bättre kontroll över energiförbrukningen.