Entro var ett av de första företagen på energikartläggningskurs

I mars gick Tomas Johansson och Wictor Lundkvist den kurs som krävs för att bli certifierade att utföra energikartläggning i stora företag.

”Vi ser redan en stor efterfrågan på energikartläggningar som uppfyller Energimyndighetens krav”, säger Tomas Johansson efter utförd kurs. Wictor Lundkvist är enig och lägger till, ”Energikartläggningar har Entro arbetat med länge, vi har därmed den perfekta bakgrunden och kompetensen för att hjälpa våra kunder med att ta fram kostnadseffektiva åtgärdsförlag för att sänka deras energianvändning”.