Entro ingår samarbete med View Software

Framöver kommer de två företagen att arbeta tillsammans för att driva och utveckla tjänster och programvara för den nordiska marknaden.

Entro har länge letat efter en partner som har software som kärnverksamhet.

För Entros kunder och användare av Entro Optima innebär uppdelningen inga större förändringar. Priset på licensen för energi- och miljöövervakningssystemet Entro Optima förblir detsamma och du kommer att kunna logga in precis som tidigare. Den enda ändringen är att fakturan du får efter årsskiftet kommer att ha en annan logotyp och avsändare.

– Vi vill att samarbetet med View-programvaran ska ge våra kunder tillgång till bättre och bättre verktyg för drift, underhåll och utveckling av deras fastigheter, till samma pris som tidigare, säger fungerande VD för Entro AB, Sofie Osbeck.

De senaste åren har efterfrågan på och krav på dokumentation av hållbarhet blivit större och tydligare, kanske särskilt från banker och utländska investerare. Fler och fler banker ser att de kan bidra till hållbar utveckling genom att erbjuda bättre utlåningsvillkor för ”gröna” byggnader.

– Entros styrka är att vi vet vad som krävs för att göra byggnader både mer hållbara och lönsamma i drift – och det kan vi dokumentera. Samarbetet med View ger oss möjlighet att hjälpa fastighetsägare i hela Norden att bli mer kostnadseffektiva genom lönsam verksamhet, minska utsläppen och dokumentera att deras byggnader är hållbara, säger Osbeck.

– Våra två företag har totalt 1 000 kunder och 20 000 byggnader i Norge i våra portföljer. Genom samarbetet med View får alla våra kunder en ännu bättre överblick över sina fastigheter och tillgång till de bästa verktygen för systematiskt underhåll och utveckling, avslutar Osbeck.

Avtalet mellan Entro och View Software innebär att Entros softwareverksamhet kommer att fisioneras ut till ett separat företag, Entro IT AS, som kommer att överföras till View Software den 1 januari 2021. Från och med årsskiftet kommer våra kollegor i utvecklingsavdelningen därmed att vara anställda av View Software.

 

Om View Software:

  • View Software har 70 anställda i Norge och Sverige och cirka 600 kunder och 10 000 byggnader. Företaget har en stark position i Norge inom förvaltning, drift och underhåll (FDV) av byggnader och fastigheter och inom industriellt underhåll.
  • View Softwares ambition är att ta en ledande position i Norden och på annat sätt etablera sig på utvalda europeiska marknader.
  • Ökade investeringar i energi och miljö är väl förankrade i företagets strategi.