Entro växer i Sverige och bildar en ny nordisk grupp

Entro AB har ingått ett samarbete med sitt norska moderbolag Entro AS som gör att Entro AB nu har totalt åtta svenska medarbetare som tillsammans utgör en nordisk grupp i Entros moderbolag. Samarbetet blev verksatt i organsiationen den 1 juni 2016. Medarbetarna är fördelade över geografiska ansvarsområden i hela Sverige, något som gör att Entro AB nu är mer tillgängligt för sina kunder.

– Vi ser att den svenska och den norska marknaden har många likheter, men också många olikheter. Från och med nu kan våra kunder dra nytta av våra erfarenheter från båda marknaderna i större grad än tidigare. Tillsammans kan vi leverera Entro’s hela portfölj med tjänster och produkter, säger Sofi Hildonen som från och med 1 juni är ny Business Manager för Entro AB