Europris sparar energi

Petter Wilskow, HR & Juridisk direktör, och Johnny Steiro, Ledare för Butikservice, i Europris är väldigt nöjda: «Som en stor aktör på lågprismarknaden, har vi ett samhällsansvar. Vi ville spara energi, och det ledde till att vi också sparade mycket pengar.»

Europris har, i samarbete med Entro, minskat energiförbrukningen i sina butiker med 13 % på tre år. Besparingen är nu 6,3 miljoner kWh, eller ca 4,7 miljoner kr per år. Den energi som sparats motsvarar hälften av produktionen från alla installerade solceller i Norge!

Besparingarna är erhållna genom att leda butikerna bättre, utan några investeringar. Entros roll är att följa upp butikernas energiförbrukning med hjälp av systemet Optima, och assistera med professionell rådgivning.

Europris är väldigt nöjda med samarbetet, och expanderar det nu till att också omfatta avfall. Nu ska alla våra 240 butiker följas upp tätt för att säkra att vi källsorterar så mycket som möjligt och därmed minskar restavfallet. På det sättet sparar vi både miljön och pengar. Arbetet med att minska energiförbrukningen fortsätter. «Vi önskar att tacka alla duktiga medarbetare, som har fått ett ökat fokus på energieffektiv ledning. Detta är något vi all ska vara väldigt stolta över», säger Petter och Johnny.  

Beräkningen

6,3 GWh/år i besparingar (12 månaders rullande temperaturkorrigerad förbrukning)

Motsvarar: