Lagen om energikartläggning i stora företag

Energieffektiviseringsdirektivet

Direktivets syfte är att uppnå ökad energieffektivitet i de olika branscherna. Alla stora företag ska göra en energikartläggning i enlighet med den nya lagstiftningen. Samtliga branscher omfattas av lagen kartläggningen ska genomföras minst vart 4:e år.

Vad gäller små och medelstora företag så berörs de inte av denna lag men de kan få ekonomiskt stöd av Energimyndigheten för att göra en energikartläggning som kan ligga till grund för kommande energiarbete.

Varför energikartläggning?
En energikartläggning hjälper företagen att kontrollera energiförbrukningen i verksamheten. Syftet med kartläggningen är att hjälpa din verksamhet att effektivisera energiförbrukningen, vilket förbättrar inomhusklimatet, minskar miljöpåverkan samt sparar pengar som möjliggör effektivare investeringar.

Införandet av lagen
Lagens införande att vara uppdelat i två steg under perioden 2015-2017

  • Steg 1: innebär att företag senast den 29 januari 2016 ska ha rapporterat in till Energimyndigheten om verksamheten omfattas av lagen och hur man planerar att genomföra energikartläggningen.
  • Steg 2: Här ska företagen rapportera in uppgifter från själva energikartläggningen. Denna rapportering ska ske senast under första kvartalet 2017.

Kartläggningarna ska genomföras därefter minst vart 4:e år

Vilka innefattas av lagen?
Med stora företag menas sådana företag som sysselsätter fler än 250 personer och har en årsomsättning som överstiger 50 miljoner EUR eller en balansomslutning* som överstiger 43 miljoner EUR per år.

*Summan av bolagets tillgångar, alternativt summan av skulderna och det egna kapitalet, kallas för balansomslutning.

Vilka får utföra energikartläggningen?
Kartläggningen kan göras fristående och ska då utföras av en certifierad energikartläggare eller inom ramen för ett certifierat miljö- eller energiledningssystem och får då utföras av intern expertis.

Hur kan Entro hjälpa Er?
Målsättningen med en energikartläggning är att redovisa potentialen i minskad energiförbrukning och kostnader samt vilka åtgärder som är mest lönsamma.
Bara i 2014 minskade Entro energiförbrukningen hos våra kunder med nästan 477 000 000 kWh. Entro är Nordens ledande i energikartläggning och har lång erfarenhet med energiledningssystem. Vi har de främsta experterna och har en väl etablerad metod för att effektivt genomföra energikartläggning och bistå vid inrapportering till Energimyndigheten.

Energi- och miljöarbete är Entros kärnområde. Entro har en lång erfarenhet inom energikartläggning, energiuppföljning och energieffektivisering sedan 25 år tillbaka.

Entro erbjuder certifierade specialister som garanterar att de krav och bestämmelser som ställs inom rådande lagstiftning för lagen om energikartläggning efterlevs.

Kontakt
Hör gärna av er till oss så hjälper vi er att kostnadsfritt ta fram en offert där vi beskriver en tids och kostnadseffektiv plan på en energikartläggning som är anpassad för er verksamhet.

Telefon: +46 76 804 23 34
Mail: wictor.lundkvist@entro.se