Med Metry effektiviserar vi dataimporten!

Vilka är Metry?

Metry är experter på digital energiförbrukning och energidata. De hämtar digitalt in mätdata åt oss, vilket betyder att vi kan fokusera på det vi är experter på istället för att lägga ner mycket tid på att införskaffa mätdata åt våra kunder. Metry hämtar alltså in mätdata från energileverantörer och samlar den i sitt eget system, varifrån Entro automatiskt hämtar datan och den importeras därefter direkt in i Entro Optima.

Varför gör vi det här?

Alla aktörer i Edielregistret måste uppfylla kraven från Svenska Kraftnät och det är något Metry gör, men vi ser betydligt fler fördelar med att använda Metry än det (läs mer om det längre ned på sidan). Metry är den leverantör som har mest konkurrenskraftiga priser på marknaden och flera av våra konkurrenter använder dem.

Det här är ett mer framtidsinriktat sätt att jobba på!

Hur fungerar det egentligen?

Entro har tidigare mottagit mätdata direkt från nätägare via export av datafiler genom Ediel. Detta kommer nu att fortsätta genom Metry, och i tillägg har Metry robotar som bidrar till en högre kvalitet på dataimporten.

Den här bilden visualiserar processen som Entro historiskt sett har jobbat vid import och kontroll av energidata.

Den nya lösningen innebär en annan typ av process, som nästan är helautomatisk med hjälp av Metrys robotar.

Fördelar med ny lösning

Entro ser många fördelar med att automatisera datainhämtningen i allt högre grad. Först och främst för att den uppfyller Svenska Kraftnäts leverantörskrav (Edielstandard), men också för att vi får tillgång till robotar som automatiskt hämtar in saknad mätdata från energileverantörens ”Mina sidor”.

Vi börjar med Edielimporten, men på sikt kommer samarbetet med Metry kunna utvidgas till att gälla ännu fler dataimporter. I vissa fall kommer det att leda till en lägre kostnad från några av de fjärrvärmeleverantörer som idag tar ut en avgift. Det kan också betyda att det blir möjligt med automatisk avläsning där man tidigare varit tvungen att läsa av mätaren manuellt, på grund av att fjärrvärmeleverantören inte har haft system för att skicka mätdata.

Vad innebär det här för dig som kund?

Det är förståeligt att det uppstår funderingar kring hur det här egentligen påverkar dig som kund, så här kommer några svar på frågor som vi tror att du kan ha.

  • Måste jag göra något rent fysiskt med våra existerande mätare?

Nej, om du har en mätare med Edielimport sedan tidigare så kommer den att fortsätta som vanligt. Andra importlösningar kommer man att få erbjudande om att starta upp under våren.

  • Måste jag fylla ut ett formulär, be om tillåtelse eller skicka in en ansökan?

Fullmakter behöver uppdateras, detta kommer att göras med hjälp av digital e-postsignering där vår kontaktperson hos er får detta till sin e-post.

  • Hur mycket måste jag betala för det här?

Alla mätare med Edielimport omfattas av Svenska Kraftnäts krav, och importerna för dessa kommer hädanefter att gå igenom Metry. Entro kommer att ta kostnaden för etableringen av dessa, men för dig som kund kommer det att tillkomma en årlig importkostnad för att täcka Metrys kostnader. Vid etablering av nya mätare framöver, kommer uppstart hos Metry i tillägg debiteras efter nedlagd tid.

  • Vad händer om jag inte blir med på detta?

Om man väljer att inte godta Metry som leverantör av Edielimport, så kommer Entro Optima Energi att sluta ta emot data på de mätarna. Det är valfritt om man önskar att använda Metry till att hämta manuella mätares mätdata och att de fyller in saknad data, men Edielstandarden är ett krav från Svenska Kraftnät som vi måste åtgärda med hjälp av Metrys importlösning. Nätägarna som skickar mätdata i Edielformat måste gå via Metry framöver.

Kontakta oss!

Tycker du att det här verkar intressant och vill veta mer? Ta kontakt!