Stöd för energikartläggning i små och medelstora företag

Vad innehåller en energikartläggning och hur kan den hjälpa vårt företag?

Under energikartläggningen undersöks bland annat hur mycket energi som tillförs och används för att driva företagets olika verksamheter. Energikartläggningen mynnar ut i förslag på hur energiförbrukningen kan sänkas genom energieffektivisering av företagets olika processer.

Vilka omfattas av stödet?
Stödet är tillgängligt att söka för alla företag och ekonomiska föreningar (bland annat bostadsrättsföreningar) som har en årlig energianvändning över 300 MWh och som definieras som små- och medelstora enligt Energimyndighetens kriterier. Entro kan hjälpa till att undersöka om just ert företag omfattas av stödet.

Hur kan Entro hjälpa ert företag?
Med 25 års erfarenhet inom energieffektivisering har Entro utarbetad en effektiv metod för att utföra energikartläggningar. Vi kan hjälpa ert företag med hela energikartläggningsprocessen och garanterar att energikartläggningen uppfyller Energimyndighetens krav.

Kontakt
Hör gärna av er till oss så hjälper vi till att kostnadsfritt ta fram en offert för en energikartläggning som är anpassad efter er verksamhet.

Telefon: +46 76 804 23 34
Mail: wictor.lundkvist@entro.se