Kurs 1: Introduktion till energi, tekniska anläggningar och centrala styrsystem

Kursen innehåller kursmaterial, presentationer, klassrumsundervisning, övningar som måste lösas mellan varje kurs och slutligen ett prov som måste godkännas för att få ett examensbevis för den färdiga kursen.

Kurs 1: Introduktion till energi, tekniska anläggningar och centrala styrsystem

Samling 1

Introduktion till kursen
Introduktion, kursupplägg, vad som ska läras och vad som krävs för att passera

Energi och effekt
Grundläggande om energi, effekt och energiekonomi

Tekniska anläggningar 1: Ventilation
Ventilationssystem, funktion, komponenter, vanliga fel, bruksanvisningar

Centrala styrsystem 1: Ventilation
Kontroll av ventilationssystem i centrala styrsystem, olika inställningar, typisk felsökning

Övningsuppgift 1
Övningsuppgift från Samling 1 ska göras till nästa samling (ca. två timmars arbete)

Samling 2

Genomgång av övningsuppgift 1
Genomgång av förra övningsuppgiften, frågor och svar

Tekniska anläggningar 2: Uppvärmning
Grundläggande om olika typer uppvärmningssystem
Principer för vattenburet system och elektrisk uppvärmning
Elektrisk uppvärmning, element, värmepumpar (luft-luft)

Centrala styrsystem 2: Uppvärmning
Kontroll av värmelösningar i centrala styrsystem
Elektrisk panna, andra pannor, fjärrvärme, närvärme, värmepumpar

Övningsuppgift 2
Övningsuppgift från Samling 2 ska göras till nästa samling (ca. två timmars arbete)

Samling 3

Genomgång av övningsuppgift 2
Genomgång av förra övningsuppgiften, frågor och svar

Tekniska anläggningar 3: Kylning
Grundläggande om olika kylsystem
Vattenburna och DX-kylsystem

Kylsystem
Fjärrkylning, kylmaskiner, kylning via ventilation, kylbalkar, komponenter i kylsystem etc.

Centrala styrsystem 3: Kylning
Kontroll av kylning i centrala styrsystem
När ska det kylas, inställningar, temperaturer

Övningsuppgift 3
Övningsuppgift från Samling 3 ska göras till nästa samling (ca. två timmars arbete)

Samling 4

Genomgång övningsuppgift 3
Genomgång av förra övningsuppgiften, frågor och svar

Snösmältning
Grunderna för snösmältningsanläggningen

Energiuppföljning och mätare
Genomgång av energiuppföljning och mätare

Samspel mellan anläggningar i fastigheten
Hur man driftar fastigheter så bra som möjligt

Slutprov
Detta måste godkännas innan kursdiplom utdelas

 

Ta kontakt med Helena Winberg om du har några frågor.

Vill du att vi ska anordna liknande kurser närmare dig?