Kurs 2: Optimering av fastighetsdrift och energiförbrukning

Kursen innehåller kursmaterial, presentationer, klassrumsundervisning, övningar som måste lösas mellan varje kurs och slutligen ett prov som måste godkännas för att få ett examensbevis för den färdiga kursen.

Kurs 2: Optimering av fastighetsdrift och energiförbrukning

Samling 1

Introduktion till kursen
Introduktion, kursupplägg, vad som ska läras och vad som krävs för att passera

Introduktion av exempelfastigheter
Introduktion av exempelfastigheter och dess tekniska anläggningar

Samspel mellan tekniska anläggningar
Tekniska anläggningarnas funktion och dess påverkan, och eventuell motverkan, av varandra
Samspel mellan tekniska anläggningar

Återvinning
Användning av värmeåtervinning
Beräkning av återvinningsgrad på värmeåtervinnaren

Övningsuppgift 1
Övningsuppgift från Samling 1 ska göras till nästa samling (ca. två timmars arbete)

Samling 2

Genomgång övningsuppgift 1
Genomgång av förra övningsuppgiften, frågor och svar

Centrala styrsystem 1: Optimering
Vad som gör ett centralt styrsystem bra och vilka utmaningar det har

Centrala styrsystem 2: Felsökning
Felsökning av centrala styrsystem, typiska felkällor
Förändring i temperaturer, hastigheter och hur andra anläggningar påverkas

Centrala styrsystem 3: Värmekurvor och effektstyrning
Värmekurvor och effektstyrning

Övningsuppgift 2
Övningsuppgift från Samling 2 ska göras till nästa samling (ca. två timmars arbete)

Samling 3

Genomgång av övningsuppgift 2
Genomgång av förra övningsuppgiften, frågor och svar

Centrala styrsystem 4: Drift under året
Sommardrift, vinterdrift och den komplicerade perioden däremellan
Årshjul, periodisering etc.

Centrala styrsystem 5: Driftsoptimering
Driftsoptimering i centrala styrsystem och teoretisk besiktning av exempelfastigheter

Energiberäkningar
Beräkningar av energibesparingspotential
Effekten av genomförda åtgärder
Ekonomiskt perspektiv på åtgärder

Övningsuppgift 3
Övningsuppgift från Samling 3 ska göras till nästa samling (ca. två timmars arbete)

Samling 4

Genomgång av övningsuppgift 3
Genomgång av förra övningsuppgiften, frågor och svar

Handlingsplan 1
Upprättande av handlingsplan

Handlingsplan 2
Standardåtgärder, fastighetsspecifika åtgärder, bästa praxis, operativa åtgärder
Rekommenderade uppgraderingar av tekniska anläggningar
Stödordningar från myndigheter eller andra organisationer

Energiuppföljning
Uppföljning av åtgärder i energiuppföljningssystemet

Sammanfattning
Sammanfattning av kursinnehåll, frågor och svar

Slutprov
Detta måste godkännas innan kursdiplom utdelas

 

Ta kontakt med Helena Winberg om du har några frågor.

Vill du att vi ska anordna liknande kurser närmare dig?