Effektiv Energi- och Miljörådgivning

Entro är en energi- och miljörådgivare med två uppdragsgivare – kunderna och miljön. Åt kunderna sparar vi tid och pengar. Miljön får en effekt genom en lägre energiförbrukning och ett lägre CO2-utsläpp.

Läs mer om våra tjänster

Vårt perspektiv

Affärsidé

Entro hjälper företag att bli mer energieffektiva och miljövänliga.

Vision

Entro har som mål att vara den bästa vägvisaren till dolda värden inom energiförbrukning och miljö.

Vår roll

Världen står inför stora miljöutmaningar. Det pratas mycket om vad som borde göras. Vi gör något åt det!

Mål och strategier

Tillväxt och lönsamhet

Entro har som mål att vara en robust och lönsam verksamhet. Över tid ska vi ha minst 10% omsättningsökning och en driftsmarginal på minst 8%. Vi har som mål att ha en soliditet på över 35%.

Anställda

Entro har som mål att vara en attraktiv arbetsplats. De anställda är ett strategiskt fokusområde, och vi ska bli ett «Great Place to Work». Vi tror att ju bättre vi behandlar våra anställda, desto bättre är det att vara kund hos oss.

Kompetens

Vi lever av kompetens. Vår kompetens ska vara internationellt erkänd. Vår främsta konkurrensfördel är den unika blandningen av kompetens inom teknik, ekonomi och ledning.

Kundens position

Vi har flera avdelningskontor och betjänar stora nationella kunder. Vi har därför utarbetat ”bästa praxis” för våra leveranser och jobbar efter samma metodik. Gemensamt för alla i Entro är att vi tar «kundens position”, vilket betyder att vi konsekvent försöker hitta de bästa – och mest ekonomiskt smarta – lösningarna för våra kunder.