Bakgrund

Entro etablerades 1990 när energieffektivisering av fastigheter var okänt för de flesta. Pressen på arbetsmarknaden ledde till att NVE (Norges Vassdrags- og Energidirektorat) gav stöd till företag som ville minska energiförbrukningen i kommersiella fastigheter. Det var det här våra grundare Finn Johnsen och Sverre Gjervan använde sig av när de startade Enøk Trondheim.

Entros historia

De första fastigheterna som blev analyserade för energieffektivisering tillhörde Riis Glass & Metall, därefter Wist Bil. De garanterades en besparing av energiförbrukningen på 30% och uppnådde över 40%. Åtgärderna var bland andra extra isolering och tidsstyrd uppvärmning. Med höga strömpriser var besparingarna betydliga.

Enøk Trondheim etablerade sig i samma lokaler som Riis Glass & Metall. Kunder som Rishaug Maskin, Forenede Forsikring och Møller Bil tillkom.

Monopolet upphävs

Fri handel infördes på kraftmarknaden 1991. Strömleverantörerna tävlade inte bara på pris per kWh, utan kom också med erbjudanden, garantier och villkor som knappt ingenjörer kunde förstå. Medvetenheten var liten och besparingspotentialen stor. Enøk Trondheim blev den första rådgivaren som hjälpte kunderna att välja rätt på den nya kraftmarknaden.

Kunder som sparade stora summor med god rådgivning var bland andra NSB (Norges Statsbaner AS), NRK (Norsk Rikskringkasting AS) och Forenede Forsikring. NSB-anläggningen på Marienborg i Trondheim reducerade sin strömräkning med en och en halv miljon – NRK sparade över fyra miljoner. Forenede Forsikring-ägda Trondheim Torg sparade en halv miljon per år bara genom att minska antalet strömmätare. Både då, som nu, var god rådgivning guld värt.

Förvirrande strömpriser

För de flesta företag var det problematiskt att vara strömkund. Det var olika priser på fastkraft, tillfällig kraft och fjärrvärme – och svårt att veta vad som var mest lönsamt. Strömfakturorna var svåra att förstå och många ville ha hjälp med att rättvist fördela strömkostnaderna mellan olika hyresgäster.

Enøk Trondheim bestod nu av de tre grundarna Finn Johnsen, Sverre Gjervan och Arild Herfjord. Arild utvecklade nya analysprogram som både gav bättre översikt och som kunderna själva kunde styra – samtidigt som de lärde företagen att spara ännu mer. 1992 tilkom Jarle Karlsen som den 4:e partnern i Enøk Trondheim.

Nya kunder tillkom fort. Gjensidige tog över Forenede Forsikring och lade ansvaret för energihandel- och förvaltning till rådgivarna i Trondheim. På det viset är det fortfarande, även om Gjensidige blev Vital som så småningom blev en del av DNB. NSB, Nora Eiendom (senare KLP) och Storebrand blev också viktiga kunder.

Stora besparingar

Fort lärde sig fler företag, kommuner och institutioner att spara stora summor på dyr ström. Det handlade om att täta tak och väggar och om att minska uppvärmningen i fastigheter när lokaler stod tomma eller när folk sov. Något av det viktigaste var att inte starta alla maskiner eller element samtidigt. Det var inte många som visste att företag betalar ström utifrån hur mycket de använder när de använder den allra mest, alltså genom effekttariffer. Företag betalar för att möjligheten ska stå öppen, företag betalar för strömmen som om den vore en motorväg. Ju fler filer de har använt, desto mer måste de betala för att filerna ska stå redo om det blir nödvändigt. Enøk Trondheim hjälpte därför kunderna med att fördela strömförbrukningen så att effekttopparna jämnades ut och strömräkningen blev lägre.

Enøk Trondheim blir Entro

Enøk Trondheims tanke var först och främst att vara idealistiska och begränsa energiförbrukningen hos kunderna. Man var inte nödvändigtvis så fokuserad på att företaget skulle växa, men nya kunder tillkom ständigt över hela landet. Då namnet Enøk Trondheim blev lite väl lokalt, förkortade man det effektivt till Entro Energi. Det var inte bara enkelt för Entro Energi att växa och rekrytera nya medarbetare. Barnlösa nyutbildade civilingenjörer med högt studielån reagerade olika på ett företag som praktiserade lika lön för absolut alla.

I samarbete med Tor Lindholt startade Entro Energi år 2000 dotterbolaget Entro Nova. Tor var tidigare utlandschef hos Selmer Furuholmen och projektledare för utbyggningen av Aker Brygge i Oslo. Det fanns ett tätt samarbete mellan Entro Nova och Entro Entro Energi, och på det viset blev det lättare att betjäna kunderna i Oslo. De båda företagen slog sig 2009 ihop till dagens Entro AS.

Över 9000 fastigheter

Den «typiska» Entro-kunden äger kontors- eller kommersiell fastighet. Några äger en fastighet, andra har portföljer på flera hundra. Många fastigheter är relativt enkla med en översiktlig energiförbrukning, medan andra är komplexa kombinationer mellan olika bruksområden och avancerade system för att kartlägga energiförbrukningen. I dag är också en rad stora industriföretag kunder hos Entro.

Var fjärde av Norges största verksamheter är i dag kund hos Entro. Stora offentliga och privata fastighetsägare, förvaltningsföretag, industriföretag, stora och små kommuner. Entro betjänar mer än 300 kunder, över 9000 fastigheter och 30 miljoner m2 uppvärmd areal. Vi kontrollerar energifakturor för ca 600 miljoner kronor för våra kunder, och i våra system följer vi en energiförbrukning motsvarande 5,7 terawattimmar till ett värde av fyra miljarder kronor.

Entros kunder är inte nödvändigtvis mer fokuserade på energi och miljö än andra, men de har sett att besparing av energi betyder besparing av kostnader. Energieffektiva fastigheter med en bra miljöprofil styrker också kundens position på uthyrningsmarknaden. Ett bra miljöarbete styrker dessutom verksamhetens omdöme.

Energi, avfall och miljö

Entros tjänsteområden är i dag teknisk och ekonomisk rådgivning inom energi, avfall och miljö och vi har utvecklat programvaror som förenklar och bygger upp dessa uppgifterna. Entro är i dag den dominerande och största aktören inom energirådgivning i anslutning till drift av fastigheter. Vi arbetar inom hela värdekedjan (service- och rådgivningstjänster) och har egna, välprövade programvarulösningar.

På senare tid har vi fått en rad stora kunder i Sverige och Danmark. Vi har kunskap om energiförbrukning i fastigheter och inom industri som många kan ha nytta av. Vi är därför öppna för partnerskap som kan sprida vår kunskap utanför Norge.

För mer information, ta kontakt med adm. dir. Børge Nilssen på telefon +47 917 30 000.