Världen står inför stora miljö- och klimatutmaningar bundna till energiförbrukning och avfallshantering

Entro har två perspektiv i sitt arbete – kunden och miljön. Båda ska ha effekter av vårt arbete.

Miljö- och samhällsansvar (CSR)

Miljöpolicy

Entro är ett certifierat Miljøfyrtårn i Norge. Det är en kvalitetsstämpel och betyder att vi även i vår egen drift av våra kontor fokuserar starkt på miljön.

Samhällsansvar

Få verksamheter kan visa till ett större samhällsansvar än Entro. Vår kärnverksamhet är att minska miljöbelastningen för våra kunder. Årligen bidrar vi till att reducera energiförbrukningen hos våra kunder med fler hundra miljoner kilowattimmar!

Etik

Vi arbetar efter stränga etiska riktlinjer, och vårt modersällskap Entro Gruppen AS har full dokumentation på sitt antikorruptionsarbete.

Vårt arbete

Visar vägen till dolda värden inom energiförbrukning och miljö

2015 sparade vi 400 milj. kronor år våra kunder, med en omsättning på 60 milj. Differensen går direkt till våra kunder.

Vi har samma intresse som kunden och tar alltid kundens position när vi går in i ett uppdrag. Det är bara då vi kan garantera lönsamhet i alla projekt. Det finns alltid nånting att spara, hos alla.

I din fastighet är det sannolikt möjligt att minska energiförbrukningen med 20-25%. Kunden får en vinst redan första året och det repeteras årligen, i många år framöver. Vi hjälper också till i ansökningsprocesser till energibesparingsprogram där det krävs investeringar.

Läs mer om våra rådgivningstjänster.

Vi arbetar faktabaserat, ger målinriktade råd och hjälper till i genomförandet av åtgärder

Vårt egenutvecklade energiuppföljningssystem Entro Optima ger en totalöversikt över energi, miljö och avfall.

Entro Optima ger beslutningsstöd för industri, fastighetsägare, förvaltare, nätägare och strömleverantörer.

Läs mer om vår arbetsmetod.

Vårt arbete har effekt på omdöme

Miljöriktiga lokaler ger ett bättre uthyrningspris och kunderna lockar till sig duktiga och ansvariga medarbetare.

Detta ger ett försprång i en alltmer kräsen marknad där miljö är ett kriterium när val av leverantör värderas.

Vi arbetar med ledande aktörer i hela den nordiska marknaden

Våra kunder omfattar stora och små fastighetsägare och förvaltare inom både privat och offentlig sektor, samt industriföretag.

Läs mer om vad vi gör för våra kunder.