Kunder med gemensam målsättning i Norge, Sverige och Danmark

Det våra kunder har gemensamt är en vilja att sänka energikostnaderna och skapa bästa möjliga miljöprofil. Det har mindre betydelse om man är fastighetsägare, fastighetsförvaltare eller hyresgäst. Vi ser att detta gäller oberoende av om man använder fastigheterna för näringsverksamhet, för offentlig förvaltning eller för industriproduktion.

På Entro har vi spetsat vår kompetens in mot kommersiella fastigheter, offentliga byggnader och industriverksamhet.

Vi på Entro menar att energiförbrukningen i den nordiska marknaden ligger 20-30% för högt. Inte för att strömpriset är för högt, men för att fastigheterna inte är optimerade i förhållande till energiförbrukning. Det betyder att kommersiella fastigheter i den nordiska marknaden har en betydlig möjlighet för kostnadsreduktion.

Våra kunder

Näring

I vår databas har vi nästan 8 000 fastigheter registrerade med lokalytor och energiförbrukning. Det innebär att vi enkelt kan bedöma om din energiförbrukning är hög, medelhög eller låg.

Gemensamt för alla fastigheter är att det finns en betydande potential för att optimera energiförbrukningen så att användarna av fastigheten har ett bra inomhusklimat och rätt energiförbrukning.

Offentlig sektor

Många kommuner använder vårt energiuppföljningssystem Entro Optima. Det innebär att vi lätt kan jämföra dina skolfastigheter eller sjukhem med motsvarande fastigheter så att man kan se vilka fastigheter och områden som har störts besparingspotential.

Kommunala fastigheter har ofta speciella drifttider och problemen är ofta andra än i traditionella kontorsfastigheter.

Industri

Industrin har under många år haft fokus på att optimera energiförbrukningen i sina processer.

Vi inom Entro arbetar med en rad industriföretag inom olika branscher och ser företagets energiförbrukning i ett helhetsperspektiv. Vi ser att det förekommer mycket slöseri och många har tyvärr inte fullständig översikt. Men med små justeringar kan man hämta hem stora vinster.