Entro jobbar med 25 av de 100 största företagen i Norge, och har kunder inom alla segment på marknaden

Viljan att minska energikostnader och få en bäst möjlig miljöprofil är gemensam för våra kunder. På så sätt spelar det mindre roll om man är fastighetsägare, fastighetsförvaltare eller hyresgäst. Vi ser att det här också gäller oavsett om man använder fastigheterna till kommersiell verksamhet, till offentlig förvaltning eller till industriproduktion. På Entro har vi spetsat vår kunskap mot kommersiella fastigheter, offentliga fastigheter och industriverksamhet.

Här kan du läsa mer om några av de uppdragen vi har utfört. Vill du ha mer information, från oss eller våra uppdragsgivare?
Ta kontakt

Referenser

Fokus på energiarbete hos Balder

Fastighets AB Balder, som med sina totalt 2,3 miljoner kvadratmeter byggnadsareal tillhör Sveriges största fastighetsbolag, har valt Entro som leverantör av energiövervakning till sina 540 fastigheter i Sverige.

Referenser

Samhällsansvar i Aberdeen Asset Management

Aberdeen Asset Management har, i likhet med flera andra stora fastighetsförvaltare, inkluderat Corporate Social Responsibility (Samhällsansvar) i sin verksamhetsprofil – helt enkelt för att det har blivit lönsamt att driva företaget på ett miljövänligt sätt.

Referenser

Energiledning hos AS Rockwool Trondheim

Rockwool är världsledande inom isolering och är en stor förbrukare av energi. Enorma mängder energi, i form av kol, gas och el används i processerna för att tillverka världens bästa isolering. Rockwools fabrik i Trondheim behövde införa energiledning i enlighet med ISO 50001-standarden.

Referenser

Europris

2014 satte Europris igång med ett energibesparingsprogram som utvecklats av Entro. Entro övervakar 200 butiker i energiuppföljningssystemet Optima Energi.