DNB Næringseiendom AS – Strategisk partner

Det har visat sig vara fullt möjligt att minska energiförbrukningen med 20 procent under en fyraårsperiod. Resultatet av de senaste sex årens kontinuerliga arbete med effektiv energianvändning är att DNB Næringseiendom har gjort en besparing genom att inte köpa in energi för motsvarande 175 miljoner kronor. Det bidrar till att hålla nere hyresgästkostnaderna och öka DNB Næringseiendoms konkurrenskraft. Dessutom vet vi att energi är en mycket viktig komponent i klimatredovisningen. Arbetet med effektiv energianvändning är garanterat lönsamt!