Energirådgivning till Huge Fastigheter AB

Entro hjälper Huge Fastigheter AB sedan 2008 med att följa upp ca 1,3 miljoner kvadratmeter genom Optima Energi. För att utveckla Huge Fastigheter AB: s fastighetsbestånd med avseende på energi och miljö bistår Entro även med energirådgivning. Målet är att reducera Huge Fastigheter AB: s energiförbrukning, stärka deras miljöprofil samt öka deras kompetens inom energiarbetet.