Europris

2014 satte Europris igång med ett energibesparingsprogram som utvecklats av Entro. Entro övervakar 200 butiker i energiuppföljningssystemet Optima Energi. Huvudmålet med energibesparingsprogrammet är att kedjan ska uppnå en energireduktion på 9 % i perioden 2014–2016. Den här besparingen ska uppnås med driftsoptimering av butikerna. De två största aktiviteterna i programmet är aktiv energiuppföljning och driftsgenomgångar vid inspektion.
Efter de första fyra månaderna har Europris klarat av att minska sin temperaturkorrigerade förbrukning med 5 %.