Fokus på energiarbete hos Balder

För att kunna sänka sin energiförbrukning ytterligare, initierade Balder en anbudsrunda för att välja en ny partner inom energiuppföljning under hösten 2013. Men när alla anbuden hade lämnats in, hade Balder fortfarande inte hittat en tillfredsställande lösning. «Systemen i anbudsrundan var inte tillräckligt intressanta för oss, så när vi fick höra att Entro bedrev verksamhet på den svenska marknaden tog vi själva kontakt med dem för att få en presentation», berättar energiansvariga Veronica Yverås i Fastighets AB Balder.

Inga konkreta alternativ

Yverås märker att Entros lösning, Entro Optima, skiljer sig en hel del från de alternativ som värderades i anbudsrundnan. «Entro Optima är mer professionellt och användarvänligt. I Entro Optima presenteras energidata på ett enkelt och intuitivt sätt som gör det enklare att använda dessa data för att minska energiförbrukningen.»

Mer än bara en programvara

Energiansvariga Yverås beskriver Entro Optima som ett modernt energianalysverktyg. «Entro fastnar inte i gamla rutiner och teknik, utan har snarare bidragit till att definiera framtiden för energiuppföljning. Vår miljöpolicy, enligt vilken vi ska minska vår energiförbrukning, har styrt oss mot valet av Entro. Nu ska vi hitta fler lönsamma sätt att spara energi på, baserade på konkreta data från det mätningsnätverk som vi etablerar.»

Vill utöka kundförhållandet

Marie Tibblin är VD i Entro AB. Hon hoppas att samarbetet med Fastighets AB Balder kommer att utökas efterhand. «På sikt vill vi vara aktiva energirådgivare åt Balder, vilket vi är åt de flesta av våra kunder. Våra energirådgivare kan bidra till att man verkligen hittar de stora, långvariga besparingarna som minskar kostnaderna för företaget åratal framöver.»

Entro Optima står på egna ben

«Anbudsrundor som den här bevisar att vår programvara är den bästa på marknaden. Det beror på att den är utvecklad av energirådgivare, och inte av rena programvaruutvecklare. Därmed lyser det kompletta fokuset på energi igenom. Rådgivarna hos i Entro har åratal av kunskap och dataunderlag från 27 miljoner kvadratmeter skandinaviska fastigheter. De vet vad en programvara måste registrera och producera för att användarna ska kunna skapa resultat baserade på mätningarna», säger Tibblin.