Optima hos IKEA

IKEA använder Optima Energi och Optima Avfall från Entro och dessutom rådgivningstjänsten ”aktiv energiuppföljning”. Den här tjänsten består av veckovisa kontroller av att energidataunderlaget är fullständigt och av eventuella avvikelser i energiförbrukningen. Om det finns brister i dataunderlaget uppmanas den som skickat in energidata att skicka dem på nytt.

Om avvikelser i energiförbrukningen upptäcks kontaktas driftpersonalen vid varuhuset så att möjliga orsaker undersöks och eventuella driftfel rättas till.