Posten – lägre energiförbrukning i terminaler

Målet med energiprogrammet var en energiminskning på 20 procent. Uppnådd besparing vid projektets avslut var 25 procent, motsvarande cirka 20 GWh och 11 miljoner kr i minskade energikostnader – varje år!

Under 2006 tilldelades Posten det nationella miljöpriset ”Glasbjörnen” för energiprogrammet. Posten har använt Optima Energi från Entro under hela projektet och energiuppföljningen har bidragit till en stor del av besparingen. Posten har förlängt och utökat samarbetet med Entro och kommer framöver att arbeta systematiskt med att minska energianvändningen i ägda och hyrda fastigheter.

Kund sedan 2002.