Samhällsansvar i Aberdeen Asset Management

En energieffektiv fastighet skyddar miljön mot utsläpp av växthusgaser och hyresgästerna mot höga energikostnader – samtidigt som den ökar lönsamheten för ägarna. När Entro valdes som samarbetspartner var det för att övervaka energiförbrukningen och avfallsflödet i Aberdeens cirka 100 fastigheter i Norge och att systematiskt leda Aberdeen att vidta konkreta miljöåtgärder.

Optima Energi, Entros programvara för energiövervakning, blir ett viktigt verktyg för att få fullständig och enkel översikt över Aberdeens nästan 1,1 miljoner kvadratmeter i Norge. Övervakningssystemet loggför information om fastigheternas energiförbrukning, avfallsflöden och koldioxidutsläpp. Baserat på den här informationen kan Entros rådgivare i Entro enkelt analysera sig fram till konkreta åtgärder som kommer att ge besparingar och vinst. ”Det här är faktabaserad miljöeffektivisering”, säger Tor Lindholt, verksamhetschef inom Entro. ”De råd vi ger bygger på faktisk förbrukning och faktiska utsläpp. Det handlar inte om allmänna råd. Vi plockar de äpplen som hänger lägst först. De investeringar som krävs för att förbättra energieffektiviteten ger ofta snabb vinst och vissa lönar sig redan inom ett år”.

”Aberdeen-avtalet är en del av en tydlig trend där de stora fastighetsförvaltarna i allt större utsträckning lyfter upp miljöaspekten till högsta nivå inom organisationen. Styrelse och ägare har i hög grad inkluderat ett CSR-perspektiv i företagets övergripande mål. Denna nya trend innebär att de här företagen vill ta ett reellt samhällsansvar genom att bedriva verksamheten på ett hållbart sätt”, säger Lindholt.