Unibail-Rodamco

Det är det största företaget i sin genre i Europa och har vairt kund hos Entro sedan 2009. De väljer Entro som samarbetspartner för att sänka energiförbrukningen till sina köpcentrum.

För att driva miljöarbete och minska företagets miljöbelastning, eftersträvar Unibail-Rodamco energieffektivisering i sina fastigheter, samt uppföljning av avfallshantering och restprodukter med fokus på återvinning.

Unibail-Rodamco har under 2012-2015 utfört ett energiprogram i samarbete med Entro. Målet med energiprogrammet var att sänka energiförbrukningen med 15 %. Entro bistod Unibail-Rodamco med projektledning och energirådgivning i projektet. Unibail-Rodamco har som mål att alla köpcentrum ska förvaltas och driftas med en låg miljöpåverkan och att all energianvändning skulle vara energieffektiv.